Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Jaro v barevném království pěnišníků a všech odstínů zeleně ...
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • 23.5.2017
 • 30 zobrazení
 • 1
 • 66
Z více než dvou tisíc řeckých ostrovů je Thassos tím nejsevernějším. Leží v Egejském moři a má rozlohu 399 km2, pobřeží ostrova je dlouhé cca 95 km. Podle řecké mytologie je Thassos sídlem Sirén, které svým zpěvem lákaly k ostrovu námořníky a způsobily tak ztroskotání mnoha lodí. Jeden řecký mýtus vypráví, že když Zeus vyhostil fénickou princeznu Evropu, princ Thassos ji hledal a během svých cest objevil tento ostrov a zůstal na něm. Ostrov byl po tomto princi pojmenován. Krása Thassosu je v bohatém porostu piniových lesů, olivových hájů a v kříšťálovém moři. Prosperita ostrova byla založena již v dávných dobách na těžbě bílého mramoru, ale také zlata a ve výrobě vína, což mu i v dobách římských přinášelo mnohá privilegia.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • srpen 2015
 • 392 zobrazení
 • 1
 • 44
Arboretum Nový Dvůr bylo založeno v roce 1958 na místě jednoho z dendrologicky nejcennějších parkových objektů ve Slezsku.
Vznik arboreta je úzce spjat s bývalým majitelem novodvorského panství Quido Riedlem (1878 - 1946). Za svého působení v Novém Dvoře (1906-1928) vytvořil přírodně-krajinářský park, ve kterém bylo pěstováno na 500 druhů a kultivarů domácích a cizokrajných dřevin. Tento park se stal základem dnešního
arboreta a tvoří dnes historickou část dendrologické expozice
Roste zde na 7 000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. Můžete zde vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu severní Ameriky. Arboretum proslavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším sbírkám v ČR. V expozici se nacházejí zástupci obřích "mamutích stromů" sekvojí, borovice osinaté z Arizony, přesahující ve své domovině stáří 4000 let i vývojově prastarého, posvátného a léčivého jinanu, pamětníka dinosaurů.

Zdroj: http://www.szm.cz/rubrika/16/expozicni-arealy/arboretum-novy-dvur.html
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 8.5.2015
 • 36 zobrazení
 • 1
 • 22
Palmová pláž Vai.
Pláž Vai leží na východním cípu ostrova a cesta autem ze Stalidy (cca 150-160 km) přes Agios Nikolaos, kolem zálivu Mirabello a Sítii trvala asi 4 hodiny. Pláž Vai je proslulá a známá jedinečným palmovým hájem.Většina palmového háje není pro turisty přístupná, je na dost odlehlém místě a v blízkosti není (naštěstí) žádné ubytování. U pláže se nachází jen jedna taverna a parkoviště. Pláž má své kouzlo, které připomíná Karibik. Dodnes je však záhadou, jak se zde palmy objevily. Podle pověsti tady prý někdy kolem roku 800 tábořili arabští piráti, kteří si při odpočinku pochutnávali na datlích, z jejichž pecek pak vyrostl palmový háj. Nuže, sláva budiž pirátům!
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 20.8.2014
 • 261 zobrazení
 • 1
 • 22
Matala. V mínojské době bývala Matala přístavem pro Festos, který zanikl společně s dalšími minojskými objekty v této lokalitě. V románské době byla Matala znovu vybudována jako přístav, tentokráte pro Gortys, který byl v té době prohlášen za hlavní město Kréty. Své vily a honosná sídla si zde stavěli vážení římští občané. Zbytky starého osídlení jsou dodnes na mořském dně dobře patrné.
Podle jedné z legend se zde nachází i jeskyně "Brutospeliana", která prý byla oblíbeným místem římského generála Bruta.
Ve skále na severní straně se nachází velké množství umělých jeskyní, které byly vyhloubeny již za neolitu. V 1. a 2. století sloužily jako pohřebiště, později jako obydlí. V roce 1968 se v Matale konala konference příznivců hnutí Hippies, kteří v jeskyních nějakou dobu pobývali než byli z jeskyní i celé oblasti Matala vyhnáni.

Rethymno. Krásné město pod svahy pohoří Ida. Architektura je ovlivněna dlouhými lety benátské a turecké nadvlády. Půvabné křivolaké uličky, mešity a dřevěné arkýře starých tureckých domů, mohutná benátská pevnost Fortezza, postavená nad přístavem s majákem.
Historie města se odvíjí od minojské doby, město stojí na místě starověkého mínójského města Rithymna. Nejstarší archeologické památky dokládají osídlení v pozdním neolitu /v letech 3500 až 2800 př. n. l./. Rethymno je 3. největší město Kréty, hlavní město stejnojmenného okresu.

Fortezza je rozsáhlý komplex opevnění z 16. stol. a je hlavní dominantou. Součástí pevnosti jsou bývalé muniční sklady, nemocnice, katedrála, nádrže na dešťovou vodu, z nádvoří pevnosti můžeme vejít do Mešity paši Ibrahima. Po letech prudkých bojů s tureckými a později německými okupanty bylo zničeno mnoho hradeb a tureckých staveb, do dnešní doby se zachovala jenom malá část mohutných pevnostních komplexů s velkými baštami. Z hradeb pevnosti, které jsou 30 m nad mořem, je krásný výhled na Rethymno v celé jeho kráse.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 19.8.2014
 • 434 zobrazení
 • 2
 • 44
Gortyn, Gortys nebo Gortyna, je nejrozsáhlejší archeologické naleziště na Krétě, položené u vesnice Mitropolis 45 km jižně od Heraklionu. V Gortynu, v době římské hlavním městě Kréty, byly objeveny první doklady o osídlení již v době neolitu.
Rozkvět zažil v době mínojské civilizace a pak v helenisticko-římském období v době 67 př. n. l.
Bylo to obrovské římské město, v období největšího rozvoje mělo 300 tisíc obyvatel.
V Odyssei Homér líčí, že zde (u Gortynu) v silné bouři ztroskotala část loďstva spartského krále Meneláa cestou od Tróje.
V roce 67 př. n. l. si Krétu podrobili Římané, a až do roku 828, kdy ostrov dobyli Arabové, byl Gortyn správním centrem Kréty. Podle
některých pramenů zde měl na začátku 60. let 1. století kázat svatý Pavel. Jeho žák sv. Titus byl prvním biskupem Gortyny. Kolem roku
300 se ostrov dostal do držení byzantské říše. V roce 796, krátce před tím, než se Kréta dostala do arabského područí, Gortyn takřka
zničilo zemětřesení.
Za prohlídku dnes stojí Odeion, který sloužil k pořádání koncertů a divadelních představení. Jeho dnešní podoba pochází ze 4. století
našeho letopočtu, původní odeion vznikl asi o 800 let dříve. Také však glyptotéka neboli prostor pro instalaci soch, které byly v areálu
Gortynu vykopány.
Pro evropské dějiny práva je důležitým pramenem Gortynský zákoník. Vznikl kolem roku 450 př. n. l. První kameny s textem zákoníku
objevili francouzští cestovatelé v roce 1857. Od nich je zakoupilo muzeum v Louvre. Hlavní část Zákoníku se našla náhodou na podzim
roku 1884, když si místní obyvatelé chtěli opatřit stavební kámen na stavbu lisu na olivy.
Více než 600 řádků textu vytesaného na kamenech zachycuje právní soustavu zákonů ze 7. století př. n. l. Nápis svým zapsáním údajně
napodobuje býka, který dělá při orbě otáčku. Je tedy psán zprava doleva a v následujícím řádku opět zleva doprava.
Z Gortynského zákoníku vyplývá, že otrok na Krétě měl volnější právní postavení než jinde, neboť se od svobodného obyvatelstva lišil jen
tím, že nesměl vykonávat vojenskou službu. I žena měla podle Zákoníku vysoké společenské postavení. Mohla se rozvést, sňatkem
nepřicházela o svůj majetek. Zákoník pamatuje i na právní ochranu dětí po rozvodu rodičů a kodifikuje další záležitosti z rodinného i
trestního práva. No, myslím, že kdyby se dnes zákony musely tesat do kamene, asi by byly mnohem srozumitelnější!
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 19.8.2014
 • 144 zobrazení
 • 1
 • 22
Faistos, taktéž Phaistos, Festos, byl starověkým mínojským městem na ostrově Kréta. Nacházel se na jihu centrální části ostrova, asi 6
km od pobřeží Středozemního moře. Nejstarší doklady jeho obydlení pocházejí z období kolem roku 4000 př. n. l.
Palác, sídlo místního vládce, tvořil administrativní a hospodářské centrum města. Jeho první fáze pochází ze střední doby bronzové.
Během pozdní doby bronzové byl dvakrát zničen zemětřesením. Pokaždé byl však znovu vystavěn. Byl tvořen množstvím místností s
několika centrálními čtyřhrannými dvory, jejichž stěny zdobily nástěnné malby.Jeho obyvatelé zde žili ve velkém přepychu plynoucím z
kvetoucího obchodu a řemeslné výroby.Definitivně byl zničen spolu s ostatními mínojskými paláci kolem roku 1400 př. n. l. nájezdníky ze
severu. Tím také celá kultura zanikla.

Byl zde nalezen tzv. disk z Faistu. Je to disk z pálené hlíny, který je datován přibližně do střední nebo pozdní mínojské doby bronzové (2.
tisíciletí př. n. l.). Má průměr kolem 15 cm a po obou stranách je pokryt do spirály otisknutými znaky. Jeho účel a význam i původní místo
jeho výroby nejsou známé. Dnes je vystaven v archeologickém muzeu v Irakliu na Krétě. Disk byl objeven v roce 1908 italským
archeologem Luigim Pernierem. Je na něm otištěno celkem 241 značek tvořených 45 jedinečnými symboly. Tyto značky byly zřejmě
otisknuty pomocí předem vytvořených hieroglyfických pečetítek do měkké hlíny ve spirálové sekvenci ve směru hodinových ručiček
směrem do středu disku.
Disk z Faistu se stal středem zájmu mnoha amatérských a profesionálních archeologů a bylo podniknuto mnoho pokusů o dešifrování
významu otištěných značek. Obecně se předpokládá, že pokusy o dešifrování nemají šanci na úspěch, dokud nedojde k objevu dalších
nálezů s těmito značkami. Ačkoli je tento disk považován za skutečný historický předmět, vyskytly se také názory, že se jedná o podvrh
nebo mystifikaci.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 19.8.2014
 • 190 zobrazení
 • 2
 • 22
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • 10.5.2014
 • 61 zobrazení
 • 2
 • 77
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • 25.5.2014
 • 63 zobrazení
 • 3
 • 44
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 1.5.2014
 • 67 zobrazení
 • 4
 • 99
Kategorie: přírodaudálosti
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 26.4.2014
 • 54 zobrazení
 • 1
 • 33
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
18 komentářů
 • 20.8.2013
 • 213 zobrazení
 • 0
 • 1818
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
16 komentářů
 • květen 2013
 • 108 zobrazení
 • 1
 • 1616
Kategorie: zvířata
více  Zavřít popis alba 
14 komentářů
 • 20.10.2012
 • 42 zobrazení
 • 2
 • 1414

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.fotomil.rajce.idnes.cz

Aktivní od

3. září 2008

Pohlaví

muž

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama